• № O-30122015-165 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 9:24

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадни води за сгради – общинска собственост на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30122015-164 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 9:22

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Доставка на ел.енергия за нуждите на обектите – общинска собственост и уличното осветление в населените места на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30122015-163 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 8:48

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРИ НА ДОГОВАРЯНЕ

  „Доставка на природен газ за отопление на сградата на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-30122015-452 Дата и час на публикуване: 30.12.2015 8:26

  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

  Изпълнени договори

  Към: Благоустрояване и ремонт на обекти общинска собственост

  ВИЖ ПОДРОБНО