• № O-19022016-172 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:35

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработване на инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Плачидол и на компрометирани участъци в селата Стефаново и Бранище“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19022016-171 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:32

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на път DOB1108 - /ІІІ-293 (Паскалево – Свобода) - Росеново – Божурово – граница на община Добричка – община Крушари – Лозенец - DOB 2176/, на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19022016-170 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:29

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в селата: Черна, Царевец, Методиево, Свобода, Хитово, Бенковски, Ф.Дянково, Божурово, Ломница, Подслон, Енево, Карапелит, Алцек, Воднянци, Батово, Смолница, Владимирово, Росеново, Полк.Свещарово, Дончево, Бранище, Драганово и Житница на община Добричка“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19022016-169 Дата и час на публикуване: 19.02.2016 16:27

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Изработка на инвестиционен проект за строеж: „Рехабилитация на улици в селата: Козлодуйци, Лясково, Паскалево, Пчелино, Котленци, Божурово, Бенковски, Ф.Дянково, Ломница, Подслон, Стожер, Стефаново, Победа, Одърци, Ведрина, Дончево, Овчарово и Ст.Караджа на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО