• № O-30082014-116 Дата и час на публикуване: 30.08.2014 8:40

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Изготвяне на становище /доклад/ с предложения и изработка на инвестиционни проекти за следните два обекта по обособени позиции:ОП 1 – „Язовири „Смолница 1” и „Смолница 2” – Ремонт на

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-27082014-117 Дата и час на публикуване: 27.08.2014 14:40

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Изграждане на водостоци по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: Изграждане на водосток - пешеходна пасарелка в с.Славеево, община Добричка; Обособена позиция №2: И

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-12082014-115 Дата и час на публикуване: 12.08.2014 9:00

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Воднянци, Ф.Дянково и Бенковски

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-09072014-114 Дата и час на публикуване: 09.07.2014 16:15

  Обществена поръчка: ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап

  ВИЖ ПОДРОБНО