• № O-09032015-224 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 15:53

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „Кристал глас” ООД и „ДЪГА-АПОСТОЛ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „МОНОЛИТ” ООД, „ДЪГА-АПОСТОЛ” ЕООД и „Кристал глас” ООД.

  Към: Благоустрояване на парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № E-09032015-225 Дата и час на публикуване: 09.03.2015 15:52

  Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.22Б, АЛ.2, Т.9 ОТ ЗОП

  ОТНОСНО: Освобождаване на гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево” с две обособени позиции. След изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 12.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участника „ДЪГА-АПОСТОЛ” ЕООД. След сключване на договор за обществена поръчка и на основание чл.62, ал.1, т.2 от ЗОП, на 16.02.2015 г. беше освободена гаранцията за участие в горепосочената процедура за възлагане на обществена поръчка на участниците „Кристал глас” ООД и „МОНОЛИТ” ООД.

  Към: Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-24022015-218 Дата и час на публикуване: 24.02.2015 11:44

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществени поръчки

  Към: Благоустрояване на част от парковото пространство и изграждане на детска площадка в него в селата Стефан Караджа и Паскалево

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-16022015-222 Дата и час на публикуване: 16.02.2015 11:45

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договори за обществени поръчки

  Към: Доставка и монтаж на детски съоръжения и паркови елементи в селата Ловчанци и Фелдфебел Дянково

  ВИЖ ПОДРОБНО