• № O-12122018-970 Дата и час на публикуване: 12.12.2018 16:13

  Допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки

  Анекси към Договори за изпълнение на обществена поръчка по ОП 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12 и 13

  Към: Ремонт на пътища и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-11122018-259 Дата и час на публикуване: 11.12.2018 11:22

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на нарязани и нацепени дърва, брикети и дървесни пелети за детски градини, домашен социален патронаж, кметства и кметски наместничества, газ пропан – бутан и метан за автопарк при община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-06122018-969 Дата и час на публикуване: 06.12.2018 14:50

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Към: Доставка на камион с кран втора употреба

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-21112018-968 Дата и час на публикуване: 21.11.2018 14:56

  Протокол от комисия за избор на изпълнител и решение за определяне на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител и решение за определяне на изпълнител

  Към: Доставка на камион с кран втора употреба

  ВИЖ ПОДРОБНО