• № O-20062017-208 Дата и час на публикуване: 20.06.2017 15:20

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Доставка на оборудване за нуждите на проект BG05M9OP001-2.005-0010-C01 “АКТИВНОСТ – Ангажираност, Квалифициране, Труд, Интегрирано Включване На Обезверени и Семейства в Трудност”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19062017-738 Дата и час на публикуване: 19.06.2017 13:13

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

  Към: РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-19062017-737 Дата и час на публикуване: 19.06.2017 13:09

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Към: РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-13062017-206 Дата и час на публикуване: 13.06.2017 16:41

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Ремонт на общинска пътна мрежа и улици на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО