• № O-04102018-935 Дата и час на публикуване: 04.10.2018 9:22

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Към: Закупуване на два специализирани автомобила за сметосъбиране и сметоизвозване, по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-248 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 17:00

  Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Доставка на електроматериали и резервни части за Улично осветление на община Добричка“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-252 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:47

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на термодинамичен бойлер и автономен соларен стълб за осветление с прожектор

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-03102018-251 Дата и час на публикуване: 03.10.2018 13:42

  Обществена поръчка: ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Доставка и монтаж на детски съоръжения, парково оборудване, фитнес и стрийт уреди

  ВИЖ ПОДРОБНО