• № O-13082018-243 Дата и час на публикуване: 13.08.2018 14:06

  Обществена поръчка: ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Преработка на инвестиционни проекти на част от улици включени в Договор № 21/18.04.2016 г. с предмет „Изработка на инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на улици в осемнадесет населени места на община Добричка“ - ул.“Втора“ с.Дончево; ул.“Осма“ с.Козлодуйци; ул.“Тридесета“ с.Паскалево; ул.“Дванадесета“ с.Стефаново; ул.“Трета“ с.Одърци и в Договор № 22/18.04.2016 г. с предмет „Изработка на инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на улици в двадесет и три населени места на община Добричка“- ул.“Трета“ с.Бенковски; ул.“Трета“ с.Воднянци; ул.“Втора“ с.Фелдфебел Денково.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-10082018-242 Дата и час на публикуване: 10.08.2018 10:31

  Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Преустройство на част от сграда - основно училище в детска градина и кухня на домашен социален патронаж в село Стефан Караджа, община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-09082018-907 Дата и час на публикуване: 09.08.2018 17:05

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-07082018-906 Дата и час на публикуване: 07.08.2018 13:51

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Протокол от комисия за избор на изпълнител

  Към: ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3 И КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО