Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • № O-04092018-247 Дата и час на публикуване: 04.09.2018 16:28

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на пристройка към сграда в с.Батово за разширение на детска градина”.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-23072018-240 Дата и час на публикуване: 23.07.2018 7:55

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Изграждане проектиране и строителство на пристройка към сграда в с. Батово за разширяване на детска градина

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17072018-239 Дата и час на публикуване: 17.07.2018 16:40

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ЗАКУПУВАНЕ НА МЕТАЛНИ КОНТЕЙНЕРИ ТИП „БОБЪР“ 1.1. М3 И КОНТЕЙНЕРИ ЗА БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-09072018-237 Дата и час на публикуване: 09.07.2018 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „Строителен надзор на рехабилитация на улици в населени места и местни пътища на територията на община Добричка”

  ВИЖ ПОДРОБНО