Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • № O-18112019-302 Дата и час на публикуване: 18.11.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  „ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17102019-300 Дата и час на публикуване: 17.10.2019 14:52

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на 1 бр. таблет, 1 бр. GPS устройство за измерване на площи и 12 бр. лазерни принтера за нуждите на община Добричка по обособени позиции“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08102019-299 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:44

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир "Плачидол 2", община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17092019-297 Дата и час на публикуване: 17.09.2019 16:05

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на оборудване - скенер и преносими компютри за нуждите на проект № BG05M9OP001-2.040-0059-C01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО