Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • № O-16052019-273 Дата и час на публикуване: 16.05.2019 16:30

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Строителен надзор на обекти: Рехабилитация на участък от път DOB 1108 и Ремонт на улици на територията на община Добричка по две обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-02042019-272 Дата и час на публикуване: 02.04.2019 16:50

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Почистване на локални замърсявания на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-11022019-268 Дата и час на публикуване: 11.02.2019 11:46

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Упражняване на строителен надзор на водопроводи по улици в селата Батово, Бранище и Славеево, община Добричка по три обособени позиции

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30012019-267 Дата и час на публикуване: 30.01.2019 17:00

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Изработка на инвестиционни проекти за рехабилитация на улици в населените места на територията на община Добричка и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

  ВИЖ ПОДРОБНО