Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-30012020-314 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:19

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Упражняване на авторски надзор от проектантите по време на строителство, за обектите по проект "Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Добричка"

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-13032020-313 Дата и час на публикуване: 13.03.2020 15:10

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Рехабилитация и ремонт на улици, и изграждане на ограничители на скоростта в населените места на територията на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-18022020-311 Дата и час на публикуване: 18.02.2020 13:20

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  ИЗРАБОТКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА СКОРОСТТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-30012020-310 Дата и час на публикуване: 30.01.2020 11:18

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Периодично зареждане на горива на служебните автомобили на община Добричка, чрез използване на карти за безналично плащане

  ВИЖ ПОДРОБНО