Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • Хронология № O-04122019-304 Дата и час на публикуване: 04.12.2019 9:22

  ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЯВАНЕ

  Доставка на гориво за отопление /газьол/ за ДПЛД село Опанец

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-25102019-301 Дата и час на публикуване: 25.10.2019 9:33

  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

  Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия

   Закупуване и доставка на оборудване за Община Добричка за смекчаване на отрицателното въздействие на природните и други бедствия

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17102019-300 Дата и час на публикуване: 17.10.2019 14:52

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  „Доставка на 1 бр. таблет, 1 бр. GPS устройство за измерване на площи и 12 бр. лазерни принтера за нуждите на община Добричка по обособени позиции“

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-08102019-299 Дата и час на публикуване: 08.10.2019 16:44

  ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

  Проектиране и изграждане на локална система за оповестяване на язовир "Плачидол 2", община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО