Сортирай по:
Последна активност
Дата и час на публикуване
Азбучен ред
 • № O-06082019-292 Дата и час на публикуване: 06.08.2019 15:01

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  „Упражняване на авторски надзор на обекти: „Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Нов живот – 1941“ в с.Черна“ и „Модернизиране на туристическата инфраструктура на НЧ „Светлина – 1940“ в с.Ловчанци“.

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • № O-01082019-291 Дата и час на публикуване: 01.08.2019 14:42

  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  „Извършване на СРР на помещения в сгради, собственост на Община Добричка в три обособени позиции”

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-22072019-290 Дата и час на публикуване: 22.07.2019 16:25

  СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

  Доставка на компютърни конфигурации и офис техника за нуждите на община Добричка

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • Хронология № O-17072019-289 Дата и час на публикуване: 17.07.2019 10:05

  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

  Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП за „Упражняване на авторски надзор на обект: Преустройство на съществуваща сграда в двора на Дом за пълнолетни лица с деменция в с. Опанец в Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с деменция“

  ВИЖ ПОДРОБНО