Хронология № O-10042017-196 Дата и час на публикуване: 10.04.2017 10:28

Обществена поръчка: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

РЕМОНТ ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

Хронология

 • 09.08.2017 10:54

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 20.07.2017 16:02

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 17.07.2017 10:16

  ЗАПОВЕД II КЛАСИРАНЕ

  ЗАПОВЕД II КЛАСИРАНЕ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 21.06.2017 11:56

  СЪОБЩЕНИЕ ДО "ТОНИ БИЛДИНГ" ЕООД ГР. ДОБРИЧ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 43, АЛ.4 ОТ ЗОП

  СЪОБЩЕНИЕ ДО "ТОНИ БИЛДИНГ" ЕООД ГР. ДОБРИЧ, СЪГЛАСНО ЧЛ. 43, АЛ.4 ОТ ЗОП

  ВИЖ ПОДРОБНО
 • 19.06.2017 13:13

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

  РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ

 • 19.06.2017 13:09

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  Протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

  ВИЖ ПОДРОБНО

  ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ