Хронология № O-11022019-268 Дата и час на публикуване: 11.02.2019 11:46

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Упражняване на строителен надзор на водопроводи по улици в селата Батово, Бранище и Славеево, община Добричка по три обособени позиции

Хронология