Хронология № O-13122018-260 Дата и час на публикуване: 14.12.2018 14:32

Обществена поръчка: ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства и копирни машини за нуждите на община Добричка за 2019-та година

Хронология

  • 10.01.2019 10:27

    Протокол

    Протокол

    ВИЖ ПОДРОБНО

    ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ