Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл.128 и чл.129

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Искане (образец);
 • Документ за самоличност (пълномощно-копие);
 • Документи за платени, подлежащи на възстановяване или прихващане, данъци и такса за битови отпадъци-оригинал

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  30 дни

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна

предишна
 • Стожер
  31° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  31° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  31° C
  облачно
 • Овчарово
  31° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  31° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре