Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 32

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ (образец); 
 • Документи удостоверяващи собственост на наследодателя-копие;
 • Удостоверение за наследници, ако наследодателят е с последен постоянен адрес извън територията на община Добричка-копие;
 • Застрахователна оценка на МПС;
 • Данъчна оценка за недвижим имот; 
 • Документи за банкови сметки на наследодателя; 
 • Документ за самоличност (пълномощно-копие)

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  при подаване 

Такса/цена за извършване на услугата: безплатна

предишна
 • Стожер
  31° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  31° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  31° C
  облачно
 • Овчарово
  31° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  31° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре