Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5333 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на община Добричка за периода 2021-2027г. [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/spravka.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 37598 [date] => 30.03.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5012 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото обсъждане на проекта на Стратегия за борба с природните бедствия и с резултатите от производствени аварии в трансграничния регион и План за действие при кризисни ситуации [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/SPRAVKA_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 40535 [date] => 13.10.2020 ) [2] => Array ( [id] => 3456 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при обществено консултиране на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинско социално предприятие [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka2.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 31920 [date] => 28.03.2019 ) [3] => Array ( [id] => 4333 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото консултиране на проект на НИД на Наредба № 13 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka_nar13.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 34331 [date] => 10.03.2020 ) [4] => Array ( [id] => 3279 [lid] => bg [title] => Справки за постъпилите предложения при обществено консултиране на докладни записки относно изменение на Наредба № 8, Наредба № 4 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 90067 [date] => 28.01.2019 ) [5] => Array ( [id] => 3283 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при обществените консултации на предложение с мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 13 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Document_000123.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 152541 [date] => 29.01.2019 ) [6] => Array ( [id] => 3905 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при обществените консултации на предложение с мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 1 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/SPRAVKA.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 36968 [date] => 19.08.2019 ) [7] => Array ( [id] => 3886 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при обществените консултации на предложение с мотиви за изменение и допълнение на Наредба № 15 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka_Naredba15.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 31561 [date] => 07.08.2019 ) [8] => Array ( [id] => 4893 [lid] => bg [title] => Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на предложение с мотиви за изменение и допълнение в наредба за начина, реда и условията на отглеждане на животни в населените места на територията на Община Добричка [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/___.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 48128 [date] => 12.08.2020 ) [9] => Array ( [id] => 4175 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото консултиране на проект на НИД на Наредба № 8 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka_NAredba_8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 30835 [date] => 19.12.2019 ) [10] => Array ( [id] => 4202 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото консултиране на проект на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/SPRAVKA_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 104832 [date] => 13.01.2020 ) [11] => Array ( [id] => 4411 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при обществените консултации на предложение с мотиви за изенение и допълнение на Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Naredba4_cl.25al.5.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 110581 [date] => 06.04.2020 ) [12] => Array ( [id] => 4471 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото консултиране на проект на НИД на Наредба № 8 [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka_Naredba8.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 33414 [date] => 14.04.2020 ) [13] => Array ( [id] => 4707 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото обсъждане на Проект за Наредба за условията и реда за финансово подомагане на спортните клубове на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka_Naredba__Sport.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 38424 [date] => 09.06.2020 ) [14] => Array ( [id] => 5102 [lid] => bg [title] => Справка за постъпилите предложения при общественото обсъждане на ПИД на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация [description] => [relation_id] => 1334 [ord] => -29 [src] => files/info_pages/Spravka_pravilnik.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 69293 [date] => 17.11.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  26° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  26° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  26° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  26° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  26° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре