Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 4726 [lid] => bg [title] => Заповед №613 от 13.06.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти-земеделски земи извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapoved613_ot_13.06_n1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 200027 [date] => 11.06.2020 ) [1] => Array ( [id] => 4723 [lid] => bg [title] => Заповед №847 от 06.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти-земеделски земи извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapoved_847_compressed1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 889282 [date] => 11.06.2020 ) [2] => Array ( [id] => 4716 [lid] => bg [title] => Заповед №1313 от 05.12.2019 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение в имот - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/1313new1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 543711 [date] => 11.06.2020 ) [3] => Array ( [id] => 4717 [lid] => bg [title] => Заповед №1312 от 05.12.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на сгради-собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/1312new1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 257222 [date] => 11.06.2020 ) [4] => Array ( [id] => 4718 [lid] => bg [title] => аповед №1227 от 15.11.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи извън границите на населените места [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/_12271.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1117759 [date] => 11.06.2020 ) [5] => Array ( [id] => 4719 [lid] => bg [title] => Заповед №1226 от 15.11.2019 г. за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на помещения - публична общинска собстеност в село Овчарово [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/_12261.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 333431 [date] => 11.06.2020 ) [6] => Array ( [id] => 4722 [lid] => bg [title] => Заповед №936 от 29.08.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapowed1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 563008 [date] => 11.06.2020 ) [7] => Array ( [id] => 4721 [lid] => bg [title] => Заповед №1019/25.09.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения, сгради и трайни насаждения-орехи,собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapowed_10192.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 248100 [date] => 11.06.2020 ) [8] => Array ( [id] => 4724 [lid] => bg [title] => Заповед №758 от 15.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти с НТП- [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_7581.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 517133 [date] => 11.06.2020 ) [9] => Array ( [id] => 4725 [lid] => bg [title] => Заповед №690 от 01.07.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - трайни насаждения /орехи/ в населените места на община Добричка за срок от една година [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/Zapoved_6901.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1611321 [date] => 11.06.2020 ) [10] => Array ( [id] => 4727 [lid] => bg [title] => Заповед №521 от 20.05.2019 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и терени-собственост на община Добричка за срок от 5/пет/ години [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapoved_521-20.051.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 67646 [date] => 11.06.2020 ) [11] => Array ( [id] => 4728 [lid] => bg [title] => Заповед №426 от 24.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в имоти-собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapoved_426.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 53447 [date] => 11.06.2020 ) [12] => Array ( [id] => 4729 [lid] => bg [title] => Заповед №409 от 19.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имоти- земеделски земи извън границите на населените места, УПИ и лозе в община Добричка [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapoved-409_ot_19.041.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 201652 [date] => 11.06.2020 ) [13] => Array ( [id] => 4730 [lid] => bg [title] => Заповед №330 от 04.04.2019г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения в имоти - собственост на община Добричка [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/zapowed_330_ot_04.04.19-NOV1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 69613 [date] => 11.06.2020 ) [14] => Array ( [id] => 4731 [lid] => bg [title] => Заповед №69 от 31.01.2019г. за отдаване под наем на общински имоти [description] => [relation_id] => 1837 [ord] => -108 [src] => files/info_pages/__69____1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 96457 [date] => 11.06.2020 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  12° C
  облачно
 • Победа
  12° C
  облачно
 • Карапелит
  12° C
  облачно
 • Овчарово
  12° C
  облачно
 • Ведрина
  12° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре