Община Добричка е създадена с Указ №3005 на Държавния съвет на НРБ от 09.10.1987г. На 7.03.1988 г. Янко Дичев е избран за председател на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет в Толбухин. 

Община Добричка е създадена с Указ №3005 на Държавния съвет на НРБ от 09.10.1987г. Администрацията на новата община се помещава в град Добрич на ул.“Независимост“ №20. Община Добричка става независима от градската община в Толбухин и е на пряко подчинение на Окръжния народен съвет.

С Указ №3422 от 22.12.1987 г. на Държавния съвет на НРБ на 28.02.1988 г. са насрочени избори за областни, общински народни съвети, за кметове и народни съветници в кметствата. На 7.03.1988 г. Янко Дичев е избран за председател на Изпълнителния комитет на Окръжния народен съвет в Толбухин. 

 

Кметове

Петко Йорданов Петков 13.10.1991 г. - 4.11.2015 г.

Петко Петков е роден на 26.12.1946 г. в с. Смолница. През 1974 г. завършва Селскостопанската академия в София със специалност „Зооинженер“, а през 1981 г. – АОНСУ, със специалност „Икономика на селското стопанство“.

През 1986 г. е избран за народен съветник в Добрич, а през 1989г. става председател на Постоянната комисия по селско, горско и водно стопанство в Окръжния народен съвет – Добрич.

На 16 май 1990г. Петко Петков е избран за временен председател на ИК на Община Добричка, а от 5 октомври 1990 г. до изборите за местна власт е председател на Временния общински изпълнителен комитет на Община Добричка.

След изборите на 13 октомври 1991 г. Петко Петков става кмет на Община Добричка. Петко Петков е кмет на Община Добричка в продължение на шест мандата - до 2015г. 

 

Тошко Димов Петков 5.11.2015 г. – 7.11.2019 г.

Тошко Димов Петков е роден на 4 юли 1957 г. в с. Рилци. Висшето си образование завършва през 1982 г. във ВТУ „Ангел Кънчев“, специалност „Технология на машиностроенето и металорежещи машини“ и „Стопанско управление“ в София. Професионалният му път започва в сферата на селското стопанство като главен инженер на Комплексната бригада в с. Карапелит, зам.-председател и инженер по експлоатация на машинно-тракторния парк в ТКЗС - с. Владимирово, главен инженер в ПТК "Главан" в с. Гешаново.

От 16.11.1995г. до 19.11.2009г. е секретар на Община Добричка. На 19.11.2009 г. е назначен за заместник-кмет „Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация, опазване на околната среда“ и остава на този пост до 16.08.2013 г.

От ноември 2015 г. до 7.11.2019 г. е кмет на Община Добричка. 

 

Соня Иванова Георгиева 08.11.2019 г.

Соня Иванова Георгиева е родена в Бургас на 28 април 1972 г. Завършва висше образование във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Социални дейности“. Защитава втора магистърска степен „Публична администрация“ във Варненски свободен университет. През 2020 г. завършва и „Право“ във ВСУ „Черноризец Храбър“.

Соня Георгиева е работила като инспектор в Областна дирекция „Социално подпомагане“ към Министерството на труда и социалната политика. През 2003г. оглавява Дирекция „Социално подпомагане“ в Община Добричка. През 2007г. става директор на административно-правната дирекция в Община Добричка, а през 2011 г. е назначена за секретар на Общината.

През есента на 2019 г. Георгиева печели местните избори и на 8 ноември встъпва в длъжност като кмет на Община Добричка.

 

Председатели на Общинския съвет 

Янко Дичев Ангелов 1979 – 1990 г.


 

Петко Йорданов Петков 1990 – 1991 г.


 

Йордан Димитров Манов 1991 – 1995 г.


 

Петър Иванов Петров 1995 - 2003 г.


 

Славка Петрова Иванова 2003 – 2011 г.


 

Даниела Атанасова Йорданова 2011 – 2012 г.


 

Петър Стефанов Петров 2012 – 2015 г.


 

Донко Марев 2015 – 2019 г.


 

Пламен Станчев 2019 г.


 

Дико Иванов 2019 – 2020 г.


 

Ердинч Хаджиев 2020 г.  

предишна
 • Стожер
  21° C
  ясно небе
 • Победа
  21° C
  ясно небе
 • Карапелит
  22° C
  ясно небе
 • Овчарово
  21° C
  ясно небе
 • Ведрина
  21° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре