ЛИНК ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ НА 31.03.2021г. от 17:30 ч. и 01.04.2021г. от 17:30 ч.

Списък на секциите, в които ще се произведе машинно гласуване

График маршрути за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 03.04.2021 /събота/ - за община Добричка, град Добрич за провеждане на избори за народни представители на 4.04.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно осигурено дежурство на служители от общинската администрация във връзка с произвеждането на избори за народни представители на 04 април 2021 г.

Обучават членовете на СИК в община Добричка на 29 март 2021 г.

 

- Разяснителна кампания на ЦИК: Активно избирателно право  (Видео клип) 

- Разяснителна кампания на ЦИК: Гласуване на избиратели с увреждания (Видео клип)

- Разяснителна кампания на ЦИК: Машинно гласуване (Видео клип)

 

РЕШЕНИЯ НА РИК - ДОБРИЧ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СИК

РЕШЕНИЕ №173 - НС Добрич, 30.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №171 - НС Добрич, 30.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №163 - НС Добрич, 29.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №146 - НС Добрич, 27.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №134 - НС Добрич, 26.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №127 - НС Добрич, 24.03.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване състав на ПСИК в Община Добричка за провеждане на избори за народни представители на 4 април 2021г.

РЕШЕНИЕ №117 - НС Добрич, 24.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №108 - НС Добрич, 22.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №100 - НС Добрич, 17.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №90 - НС Добрич, 10.03.2021 г. - ОТНОСНО: определяне общия брой на членовете на секциите за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в Осми изборен район – Добрички при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №87 - НС Добрич, 10.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №85 - НС Добрич, 6.03.2021 г. - ОТНОСНО: промяна в състава на СИК в Община Добричка

РЕШЕНИЕ №63 - НС Добрич, 1.03.2021 г. - ОТНОСНО: допълване на Решение №37-НС/27.02.2021г. назначаване на СИК на територията на Община Добричка, при провеждане на изборите народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №37 - НС Добрич, 27.02.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване на СИК и утвърждаване на списък с резервни членове на територията на Община Добричка за изборите за народни представители, насрочени на 4 април 2021 г.

 

РЕШЕНИЯ НА ЦИК

РЕШЕНИЕ №2274 - НС София, 20.03.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване с подвижна избирателна кутия на избиратели с трайни увреждания, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

РЕШЕНИЕ №2272 - НС София, 20.03.2021 г. - ОТНОСНО: начина на сгъване на хартиената бюлетина, поставяне на печати и откъсване на полето с номера при гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2261 - НС София, 19.03.2021 г. - ОТНОСНО: приемане на Методически указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2220 - НС София, 15.03.2021 г. - ОТНОСНО: опаковане и предаване на изборните книжа и материали от СИК на РИК и на общинската администрация от изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и тяхното съхраняване

РЕШЕНИЕ №2210 - НС София, 12.03.2021 г. - ОТНОСНО: преброяване на предпочитанията (преференциите) при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2159 - НС София, 2.03.2021 г. - ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2148 - НС София, 1.03.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2132 - НС София, 25.02.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“ в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2122 - НС София, 23.02.2021 г. - ОТНОСНО: гласуване на избиратели с лични документи за самоличност с изтекъл срок на валидност в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2117 - НС София, 22.02.2021 г. - ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2108 - НС София, 18.02.2021 г. - ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2064 - НС София, 16.02.2021 г. - ОТНОСНО: условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2063 - НС София, 16.02.2021 г. - ОТНОСНО: жребий при попълване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2062 - НС София, 16.02.2021 г. - ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №2017 - НС София, 11.02.2021 г. - ОТНОСНО: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители, насрочени за 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1994 - НС София, 5.02.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1991 - НС София, 5.02.2021 г. - ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1989 - НС София, 5.02.2021 г. - ОТНОСНО: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

РЕШЕНИЕ №1949 - НС София, 21.01.2021 г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за народни представители за Народно събрание на 4 април 2021 г.

 

Централна Избирателна Комисия - Избори за народни представители за Народно събрание - 4 април 2021 г.

СПРАВКА за избирателната секция и мястото за гласуване чрез сайта на Главна дирекция ГРАО: http://www.grao.bg/elections/

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5212 [lid] => bg [title] => Указ №9 на Президента на Република България [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/DV-5-21-Ukaz-No.9.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 42279 [date] => 02.02.2021 ) [1] => Array ( [id] => 5228 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zapowed_110_-_9-02-2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2944179 [date] => 11.02.2021 ) [2] => Array ( [id] => 5231 [lid] => bg [title] => Заповед за местата за обявяване на избирателни списъци по секции на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zapoved_115_-_10-02-2021.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 869522 [date] => 15.02.2021 ) [3] => Array ( [id] => 5233 [lid] => bg [title] => Покана на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии за изборите за народни представители на 4 април 2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/459.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 216279 [date] => 18.02.2021 ) [4] => Array ( [id] => 5252 [lid] => bg [title] => Предварителни избирателни спицъци за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Predvaritelni_izbiratelni_spisuci.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 349104 [date] => 19.02.2021 ) [5] => Array ( [id] => 5264 [lid] => bg [title] => Заповед за определяне местата за постяване на агитационни материали по населените места на територията на община Добричка за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Zapoved_agitacionni_materiali.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1641072 [date] => 26.02.2021 ) [6] => Array ( [id] => 5265 [lid] => bg [title] => Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/ukazaniq-izbori.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 486598 [date] => 26.02.2021 ) [7] => Array ( [id] => 5298 [lid] => bg [title] => Списък на заличени лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/Spisak_za_publikuvane_na_zalicheni_lica.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 444279 [date] => 23.03.2021 ) [8] => Array ( [id] => 5299 [lid] => bg [title] => Заповед за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия за произвеждане на избори за народни представители на 04.04.2021 г. на територията на община Добричка [description] => [relation_id] => 1981 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/ZAPOVED_PSIK.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 30731 [date] => 23.03.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  12° C
  ясно небе
 • Победа
  12° C
  ясно небе
 • Карапелит
  12° C
  предимно облачно
 • Овчарово
  12° C
  ясно небе
 • Ведрина
  12° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре