Община Добричка стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

Община Добричка в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидатиза заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

     Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

·        лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

·        деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

1.      Заявление – декларация (по образец):

2.      Документ за самоличност (за справка);

3.      Автобиография;

4.     Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен. Минимално изискване за завършено образование - основно;

5.     Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

Кандидата да отговаря на следните условия: Да е лице, което е пълнолетен български гражданин, да не е поставено под запрещение, да  не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, да не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и да не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие.

С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на минимум 2-ма потребители, в зависимост от оценките на потребителите в населеното място.

Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.02.2021 г. в общинска администрация град Добрич, ул. „Независимост“№ 20, в Кметството на съответното населено място, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, по телефон 058/600889, вътр.225, GSM  0882909514 или на електронна поща: obshtina@dobrichka.bg

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Добричка на адрес: www.dobrichka.bg. За допълнителна информация тел.058/600889, 0882909514 – отдел „Социални услуги“ в Община Добричка.

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 5262 [lid] => bg [title] => Заявление [description] => [relation_id] => 1995 [ord] => -5 [src] => files/info_pages/zaiavlenie_SA.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 164864 [date] => 25.02.2021 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  5° C
  ясно небе
 • Победа
  5° C
  ясно небе
 • Карапелит
  4° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  ясно небе
 • Ведрина
  5° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре