УКАЗ №28 за насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023г.

Централна избирателна комисия – Избори за Народно събрание 2 април 2023г.

РЕШЕНИЕ № 1583-НС София, 2 февруари 2023г. ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за Народно събрание на 2 април 2023г.

РЕШЕНИЕ № 1586-НС София, 2 февруари 2023г. ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

РЕШЕНИЕ №1588-НС София, 2 февруари 2023г. ОТНОСНО: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

РЕШЕНИЕ №1823-НС София, 27 март 2023г. ОТНОСНО: реда за предаване от СИК/ПСИК на РИК на сгрешен при попълването му протокол с резултатите от гласуването и получаване на нов протокол при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023г.

ЗАПОВЕД №121/09.02.2023г. - ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции на територията на община Добричка

ЗАПОВЕД №130/13.02.2023г. - ОТНОСНО: Определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

Предварителни избирателни списъци за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023г.

Покана за провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) и подвижни СИК (ПСИК) за изборите за народни представители на 2 април 2023г.

Списък на избирателните секции на територията на община Добричка, в които ще се проведе машинно гласуване

ЗАПОВЕД №178/24.02.2023г. - ОТНОСНО: Определяне местата за поставяне на агитационни материали по населените места в община Добричка

ЗАПОВЕД №238/15.03.2023г. - ОТНОСНО: Образуване на секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия на територията на община Добричка

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЖУРСТВА НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА 18.03.2023г. и 25.03.2023г.

Община Добричка уведомява жителите на общината, че във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г. ще бъде осигурено дежурство на служители от общинската администрация на 18.03.2023 г. от 08.00 ч. до 17.30 ч. за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, издаване на удостоверение за гласуване на друго място на служебно заетите лица в произвеждането на избори за народни представители, съгласно чл. 34, ал. 1- 3 от ИК, подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания и на 25.03.2023 г. от 08.00 ч. до 17.30 часа за подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК и ПСИК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

На 28 март 2023г. /вторник/ от 11.00 часа в зала 108 в сградата на общинска администрация при Община Добричка, град Добрич, ул. „Независимост“ № 20 ще се проведе обучение на членовете на Секционните избирателни комисии /СИК/ и Подвижната секционна избирателна комисия /ПСИК/ от представители на Районна избирателна комисия Добрич във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 април 2023г.

ГРАФИК НА МАРШРУТИТЕ ЗА ПИЛОТИРАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК И ПСИК НА 01.04.2023г. /СЪБОТА/ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023г.

СИМУЛАТОР МАШИННО ГЛАСУВАНЕ 2 АПРИЛ 2023г. 

ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕ ОТ СИК

На този сайт https://evideo.bg/ще можете да наблюдавате онлайн видеоизлъчването на живо на преброяването на бюлетините и попълването на протоколите от изборите за народни представители на 2 април 2023г. Излъчването ще започне след края на гласуването в изборния ден.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ТЕСТ НА ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕТО В ПРЕДИЗБОРНИЯ ДЕН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВИДЕОИЗЛЪЧВАНЕТО В ИЗБОРНИЯ ДЕН

ЕЛЕКТРОНЕН ОБРАЗЕЦ НА СИК ПРОТОКОЛ - Х

ЕЛЕКТРОНЕН ОБРАЗЕЦ НА СИК ПРОТОКОЛ - Х М

ВЪВ ВРЪЗКА С ОСИГУРЯВАНЕ НА МАШИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023г. СИЕЛА НОРМА АД, ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИ СЛЕДНИТЕ ПАРАМЕТРИ:

Предмет: Дистанционно обучение за работа с машина за гласуване за РИК 08 – Добрич      

Дата: 23.03.2023 г. (четвъртък), Час: 18:00 ч., Времетраене: 40 мин., Линк към обучителната он-лайн среща: Meeting ID: 350 180 349 68, Passcode: RPkLro

Дата: 24.03.2023 г. (петък), Час: 18:00 ч., Времетраене: 40 мин., Линк към обучителната он-лайн среща: Meeting ID: 360 556 495 127, Passcode: XVXNLj

Дата: 25.03.2023 г. (събота), Час: 16:00 ч., Времетраене: 40 мин., Линк към обучителната он-лайн среща: Meeting ID: 347 143 582 092, Passcode: mEXxwq

Дата: 25.03.2023 г. (събота), Час: 18:00 ч., Времетраене: 40 мин., Линк към обучителната он-лайн среща: Meeting ID: 337 775 673 219, Passcode: eCkZUt

Дата: 26.03.2023 г. (неделя), Час: 16:00 ч., Времетраене: 40 мин., Линк към обучителната он-лайн среща: Meeting ID: 333 832 684 412, Passcode: FmKhfN

Дата: 26.03.2023 г. (неделя), Час: 18:00 ч., Времетраене: 40 мин.,  Линк към обучителната он-лайн среща: Meeting ID: 333 832 684 412, Passcode: FmKhfN

Контактите на вашия обучител: Димитър Допчев, Ел. поща: dimi_stz@abv.bg

При нужда от съдействие, моля да се обърнете към следните администратори на обученията:

Кремена Панев - тел.:0878 806 730, И-МЕЙЛ-kremena.panev@ciela.com

Ваня Тодорова - тел.:0878 806 778, И-МЕЙЛ-vania.todorova@ciela.com

Дарина Неделчева - тел.: 0878 979 657, И-МЕЙЛ-darina.nedelcheva@ciela.com

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ – АНИМИРАНИ И РАДИО КЛИПОВЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ - 2 АПРИЛ 2023г.

Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

Заявлението се подава от избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места не по-късно от 14 дни преди изборния ден, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник за гласуване по настоящ адрес. След, което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес и се заличава от избирателния списък по постоянен адрес.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ https://regna.grao.bg/, като в него вписва данните си и посочва телефонен номер, без да е необходим подпис.

Срок за подаване: 18.03.2023г. (събота)  

Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (чл. 37, ал. 1 и 2 ИК)

Заявлението се подава от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.

Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.  

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. 

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- чрез електронно заявление през интернет страницата на общината e-mail:  obshtina@dobrichka.bg;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18.03.2023г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 27.03.2023г. (понеделник).

Заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК)

Удостоверение за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден.

Към заявлението се прилага един от следните документи: удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, издадено от РИК; копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, издадено от ЦИК; копие от удостоверението за назначен член на РИК, издадено от ЦИК.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срок за подаване: 18.03.2023 г. (събота).

Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък (чл. 43, ал. 1, изр.1 ИК)

Заявлението се подава от избирателя, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, най-късно седем дни преди изборния ден, и се адресират до кмета на общината, кметството или до кметския наместник.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Срок за подаване: 25.03.2023г.(събота).

Заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 април 2023г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

Заявлението се подава от избирател, който има право да гласува, но е пропуснат в избирателния списък или за който е отпаднало основанието за заличаване, до кмета на общината, кметството или до кметския наместник до предизборния ден.

Избирател, който е изтърпял наказание лишаване от свобода или не е вече под запрещение се вписва в избирателните списъци след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

Вписването се извършва от органите по чл. 23, ал. 1 ИК по писмено искане на избирателя до предаването на списъците на СИК.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Заявление-декларация за изключване от списъка на заличените лица от избирател, заявил,че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023г.(чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

Заявлението-декларация се подава до общинската администрация от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния и адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината e-mail: obshtina@dobrichka.bg;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица  преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за народни представители на 2 април 2023г. (чл. 39, ал. 2 – 6 ИК)

Заявлението се подава до общинската администрация от избирател, включен в списъка на заличените лица (с изключение на лицата, вписани в списъка за гласуване извън страната) до предаване на избирателните списъци на СИК.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- чрез електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината e-mail: obshtina@dobrichka.bg;

- по електронен път чрез системата за сигурно електронно връчване: https://edelivery.egov.bg/;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

Заявление за изключване от списъка на заличените лица в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023г. (чл. 40 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК)

Заявлението се подава от избирател, който в изборния ден установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2 ИК, но има право да гласува, ако представи удостоверение от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка.

Удостоверението се издава от кмета на общината, кметството или до кметския наместникв изборния ден по образец, утвърден от ЦИК, въз основа на доказателства и документи, които удостоверяват, че лицето има право да гласува.

След представяне на удостоверението по чл. 40, ал. 1 ИК избирателят се изключва от списъка по чл. 38 ИК и всички негови данни се вписват в допълнителната страница на избирателния списък от председателя на СИК по постоянния му адрес.

Начини за подаване на заявление:

- в Община Добричка, Център за услуги и информация, гише „Общо деловодство“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ №20;

- в кметствата или до кметския наместник по населените места от Община Добричка.

предишна
 • Стожер
  20° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  20° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  20° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре