В сферата на здравеопазването Община Добричка работи  в следните насоки:

Преодоляване на негативните тенденции в здравното състояние на хората в неравностойно положение;

Съдействие при провеждане на кампании за имунизиране на населението и особено на децата с непълен имунизационен статус;

Организиране и провеждане на здравно информационни кампании и срещи, свързани със здравноосигурителните права и задължения;

Подобряване на здравните знания, нагласи и поведение за подобряване на достъпа до здравни услуги посредством здравни беседи в образователните институции и сред възрастното население;

Създаване на условия за работа на медицинските специалисти в областта на здравеопазването. Осигуряване на качествено медицинско и здравно обслужване на деца и ученици във функциониращите здравни кабинети в училищата в селата Победа, Батово, Хитово, Стожер, Карапелит, Житница, Ловчанци, Стефаново и Овчарово. Медицинските сестри обслужват деца и ученици от училищата и детските градини, като осъществяват профилактични дейности за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в образователните институции; организират и провеждат програми за здравно образование на децата и учениците; регистрират здравното и имунизационното им състояние; организират и провеждат профилактични и противоепидемични дейности за предотвратяване възникването и ограничаване разпространението на заразните и паразитни заболявания. Осигурени са всички необходими медикаменти и консумативи за функционирането на кабинетите.

предишна
 • Стожер
  4° C
  ясно небе
 • Победа
  4° C
  ясно небе
 • Карапелит
  3° C
  ясно небе
 • Овчарово
  4° C
  ясно небе
 • Ведрина
  4° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре