Община Добричка е разположена в земите на южна Добруджа около град Добрич. Общините, с които граничи, са: Добрич, Балчик и Генерал Тошево,Тервел, Крушари, Аксаково и Вълчи дол. Административно-териториалното и устройство е нетрадиционно предвид факта, че няма административен център.

Територията на общината е 1298 кв. км и се дели по предназначение на:

 • земеделска - 1025217 дка
 • горска - 195028 дка
 • населени места - 65384 дка
 • водни терени - 4370 дка
 • територии за полезни изкопаеми -1614 дка
 • транспорт и инфраструктура - 7227 дка

РЕЛЕФ
Теренът, в който попада община Добричка, представлява част от Дунавската хълмиста равнина и се характеризира с плоски и загладени хълмове, недълбоки и широки долини с полегати склонове, разсичани от долината на река Суха.

КЛИМАТ
Преобладаващият климат в общината е умерено континентален, характерен със студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 10.2 градуса. Количеството на валежите през годината е сравнително малко - 571 л/кв.м. 

предишна
 • Стожер
  18° C
  ясно небе
 • Победа
  18° C
  ясно небе
 • Карапелит
  18° C
  ясно небе
 • Овчарово
  18° C
  ясно небе
 • Ведрина
  18° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре