Разпределение на средствата по единни разходни стандарти във функция "Образование" за 2009 година

Със Заповед № 108/20.02.2009 г. на кмета на Община Добричка е утвърдена формула за разпределение на средствата по ЕРС между училищата, прилагащи система на делигирани бюджети за 2009 г., както следва:
СФ = 95% ЕРС х БУ + 5% РНР където
"СФ" - средства по формулата
"БУ" - брой ученици в дадено училище въз основа на които са определени средствата по ЕРС, заложени в Закона за държавния бюджет на България за 2009 г.
"ЕРС" - единен разходен стандарт за един ученик
"РНР" - резерв за непредвидени разходи

Със Заповед № 112/23.02.2009 г. на кмета на община Добричка е утвърдена формула за разпределение на средствата по ЕРС между детските градини както следва:
СФ = БД х ЕРС  където
"СФ" - средства по формулата
"БД" - брой деца в детската градина въз основа на които са определени средствата по ЕРС, заложени в Закона за държавния бюджет на Р България за 2009 г.
"ЕРС" - единен разходен стандарт за издръжка на едно дете в детската градина

ИНФОРМАЦИЯ за разпределение на средствата по звена и по компоненти на формулата, съгласно чл. 8 от ПМС № 27/09.02.2009 г.

общообразователни училища   бр.уч-ци 01.01.2009г.  100%       ср-ва по ЕРС  10% резерв  90% бюджет  5% резерв бюджет ЕРС 
 ОУ"Отец Паисий" с.Батово

 136

191624 

19162 

172462 

8623 

163839 

 ОУ"Г.С.Раковски" с.Бенковски

 44

61996 

6200 

55796 

2790 

53006 

 ОУ"Васил Левски" с.Божурово

 77

 120193

 12019

 108174

 5409

 102765

 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Ведрина

 46

 64814

 6481

 58333

 2917

 55416

 ОУ"Христо Ботев" с.Владимирово

 48

 67632

 6763

 60869

 3043

 57826

 ОУ"Добри Войников" с.Победа

 109

 153581

 15358

 138223

 6911

 131312

 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Дончево

 101

 142309

 14231

 128078

 6404

 121674

 ОУ"Стефан  Караджа"                    с.Житница

 83

 116947

 11695

 105252

 5263

 99989

 ОУ"Н.Й.Вапцаров" с.Карапелит

 169

 238121

 23812

 214309

 10715

 203594

 ОУ"Неофит Рилски" с.Ловчанци

 94

 132446

 13245

 119201

 5960

 113241

 ОУ"Отец Паисий" с.Овчарово

 105

 147945

 14795

 133150

 6657

 126493

 ОУ"Димитър Минчев" с.Паскалево

 33

 46497

 4650

 41847

 2092

 39755

 НУ"Отец Паисий" с.Плачи дол

 27

 38043

 3804

 34239

 1712

 32527

 ОУ"Климент Охридски" с.Смолница

 47

 66223

 6622

 59601

 2980

 56621

 ОУ"П.К.Яворов" с.Стефаново

 98

 138082

 13808

 124274

 6214

 118060

 ОУ"Христо Ботев" с.Стожер

 107

 150763

 15076

 135687

 6784

 128903

 ОУ"Братя Миладинови" с.Черна

 81

 114129

 11413

 102716

 5136

 97580

 НУ"Христо Ботев" с.Лясково

 28

 39452

 3945

 35507

 1776

 33731

 ОУ"Св.Св.Кирил и Методий" с.Стефан Караджа

 38

 53542

 5354

 48188

 2409

 45779

 ОУ"Васил Левски" с.Хитово

 100

 140900

 14090

 126810

 6341

 120469

 НУ"Христо Ботев" с.Фелдфебел Дянково

 62

 87358

 8736

 78622

 3931

 74691

 ОБЩО

 1633

 2312597

 231259

 2081338

 104067

 1977271

предишна
  • Стожер
    12° C
    ясно небе
  • Победа
    12° C
    ясно небе
  • Карапелит
    12° C
    ясно небе
  • Овчарово
    12° C
    ясно небе
  • Ведрина
    12° C
    ясно небе
следваща
#
#
Нагоре