I.Описание на длъжността:

Осигуряване на нормална, безопасна и безаварийна експлоатация на газовия котел за отопление на административната сграда на общината в съответствие с нормативните изисквания за работа на съоръжения с повишена опасност и производствената инструкция. Ремонт и поддръжка на общинската сграда, оборудване и инсталациите в нея.

 

II.Изисквания за заемане на длъжността:

1.Образователна степен: средно;

2.Професионален опит:  не се изисква. Наличието на професионален опит се счита за  предимство;

3.Професионална област: без ограничение;

4.Да притежава правоспособност:

- за работа с парни и водогрейни котли с ниско налягане;

- за работа с газови съоръжения с повишена опасност.

 

III.Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление по образец;

2.Автобиография;

3.Копие от документи за придобита правоспособност за работа с парни и водогрейни котли с ниско налягане и за работа с газови съоръжения с повишена опасност;

4.Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионален опит.

 

      IV.Начин на провеждане на конкурса

      По документи и събеседване.

 

      V.Място за подаване на документи:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в община Добричка, ул. „Независимост“ № 20, стая 105, всеки делничен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа, след получаване на молба по образец и длъжностна характеристика от стая 115.

 

 

Краен срок за подаване на документи:20.12.2023г. включително.

предишна
 • Стожер
  23° C
  ясно небе
 • Победа
  23° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  23° C
  ясно небе
 • Ведрина
  23° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре