Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7444 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Програма за развитие на читалищната дейност за 2023г. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/1._2023_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2256102 [date] => 20.12.2023 ) [1] => Array ( [id] => 7445 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Издръжка на клубове на пенсионера в Община Добричка за 2024 г. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/2._2024_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 304041 [date] => 20.12.2023 ) [2] => Array ( [id] => 7446 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Издръжка на младежките клубове в Община Добричка за 2024 г. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/3._2024_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 212674 [date] => 20.12.2023 ) [3] => Array ( [id] => 7447 [lid] => bg [title] => 4.Докладна записка относно: Приемане на План-сметка за дейност „Чистота“ и определяне размера на таксата за битови отпадъци в община Добричка за 2024 г. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/4._-_2024_..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1792828 [date] => 20.12.2023 ) [4] => Array ( [id] => 7448 [lid] => bg [title] => 10.Предложение относно: Определяне на представител от Добрички общински съвет, град Добрич в Областния съвет за развитие на област Добрич [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/5._-_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 258001 [date] => 20.12.2023 ) [5] => Array ( [id] => 7449 [lid] => bg [title] => 6.Докладна записка относно: Промяна Програмата на капиталови разходи по бюджета на в община Добричка за 2023 година [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/6._2023_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 413572 [date] => 20.12.2023 ) [6] => Array ( [id] => 7450 [lid] => bg [title] => 7.Предложение относно: Определяне на възнаграждението и продължителността на работното време на Председателя на Добрички общински съвет, град Добрич [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/7._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 98052 [date] => 20.12.2023 ) [7] => Array ( [id] => 7451 [lid] => bg [title] => 8.1.Молби на граждани. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/8.1._..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 10264042 [date] => 20.12.2023 ) [8] => Array ( [id] => 7452 [lid] => bg [title] => 8.2.Молби на граждани. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/8.2._..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1861902 [date] => 20.12.2023 ) [9] => Array ( [id] => 7453 [lid] => bg [title] => 10.Предложение относно: Определяне на представител от Добрички общински съвет, град Добрич в Областния съвет за развитие на област Добрич [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/10._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 254326 [date] => 20.12.2023 ) [10] => Array ( [id] => 7454 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с.Стефаново, община Добричка [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/12._._.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 2413935 [date] => 20.12.2023 ) [11] => Array ( [id] => 7455 [lid] => bg [title] => 12.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с.Стефаново, община Добричка [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/12._._1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 2413935 [date] => 20.12.2023 ) [12] => Array ( [id] => 7456 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Богдан, община Добричка. [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/13._._..pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1619275 [date] => 20.12.2023 ) [13] => Array ( [id] => 7457 [lid] => bg [title] => 9.Отчет относно: Дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 2023 година [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/9._2023_.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1919554 [date] => 20.12.2023 ) [14] => Array ( [id] => 7458 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с.Полковник Свещарово, община Добричка [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/11._._.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 1388693 [date] => 20.12.2023 ) [15] => Array ( [id] => 7459 [lid] => all [title] => [description] => [relation_id] => 2803 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/5._-_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 258001 [date] => 21.12.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  14° C
  облачно
 • Победа
  14° C
  облачно
 • Карапелит
  13° C
  умерен дъжд
 • Овчарово
  14° C
  облачно
 • Ведрина
  14° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре