Общинска администрация на Община Добричка

Община Добричка
ул. „Независимост" № 20
9300 гр. Добрич

e-mail: obshtina@dobrichka.bg
www.dobrichka.bg

Телефонна централа - 600 889

Факс - 600 806

Кмет    Соня Георгиева 201 601690
Заместник-кмет “Устройство на територията,строителство,общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"   Иван Пейчев 205 601366
Заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика"   инж.Румяна Иванова 207 601730
Заместник-кмет „Финансово-стопански дейности”   Атанас Дучев 202 601680
и.д. Секретар   Дико Иванов 206 600805
Главен експерт  "Канцелария"    Таня Борисова 200 600892
Главен експерт "Връзки с обществеността"   Красимира Димитрова 209  
Дирекция „Административно правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността”  
Директор    

Ирена Петкова

217  
Главен експерт “Човешки ресурси”   Нели Димитрова 115  
Главен експерт "ГРАО"    Росица Великова 113  
Главен експерт "ГРАО"   Тодорка Колева 113  
Главен експерт "ГРАО"   Антоанета Василева 113  
Главен експерт "Отбранително-мобилизационна подготовка"   Станимир Атанасов 119  
Старши експерт "Информационнно обслужване и технологии"   инж. Веселин Боянов 117,125  
Младши експерт "Административно обслужване в Център за услуги и информация"   Гергана Тодорова 105 600180
Младши експерт "Административно обслужване в Център за услуги и информация"   Диана Господинова 105 600180
Младши експерт "Административно обслужване в Център за услуги и информация"   Ивелина Тачева 105  
Старши специалист "Архив"   Ваня Яневска 111  
Юристи  

Веселина Георгиева

Димчо Маринов

Кристина Костова

221  
Технически сътрудник   Иван Куртев 117  
 Изпълнител поддръжка    Стоян Митев 117  
Дирекция "Финансово-стопански дейности"  
Директор    Веселка Петрова 219 603194
Главен счетоводител   Йоанна Пенева

215

601370
Главен експерт "ТРЗ и бюджет"   Петя Славова 219 603194
Началник отдел "Местни данъци и такси"   Жулиета Георгиева 217  
Главен експерт  "Данъци и такси"   Наталия Коева 107 600643
Старши експерт "Данъци и такси"   Пенка Георгиева 107 600643
Старши експерт "Данъци и такси"   Радка Иванова 107 600643
Младши експерт "Данъци и такси"   Ангел Минчев 107 600643
Старши специалист  "Счетоводител данъци и такси"   Станислава Желкова 107 600643
Старши специалист  "Счетоводител данъци и такси"   Христина Иванова

107

600643

Старши експерт "Общински приходи и контрол"   Петър Петров 218  
Главен специалист  "Счетоводител"   Дияна Койчева 211  
Старши специалисти  "Счетоводител"   Алина Дякова 211  
Старши специалист  "Счетоводител"   Мариета Иванова 211  
Старши специалист "Счетоводител"   Павлина Козарева 213  
Старши специалист  "Счетоводител"   Жени Ганчева 213  
Старши специалист  "Счетоводител"   Росица Василева 213  
Старши специалист  "Счетоводител-касиер"   Недялка Димова 109  
Делегирани одитори  

Даниела Николова

Росица Тодорова

204 600621
Дирекция “УТС, общинска собственост, приватизация, екология и опазване на околната среда"  
Директор    инж.Таня Василева 223 603167
Главен архитект   арх. Валентин Калчев 229 600619
Главен експерт "Социална и транспортна инфраструктура"    инж. Атанас Пангаров

233

 
Старши експерт "Строителство и контрол по строителството"   Емилия Желязкова 224  
Младши експерт "Опазване и възстановяване на околната среда"    Диана Михайлова 233  
Главен специалист "Строителен техник и контрол по строителството"   Иван Ковачев 224  
Старши специалист "Незаконно строителство и строителен техник"   Весела Иванова 224  
Старши специалист "Незаконно строителство и строителен техник"   Недялка Костадинова 224  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Станка Христова 220  
Старши специалист „Кадастър и регулация”  

Красимира Бояджиева

220  
Старши специалист „Кадастър и регулация”   Деяна Христова 220  
Главен експерт "Общинска собственост"   Ивайло Йорданов 222  
Старши експерт "Общинска собственост и инвестиции"   Елена Друмева 222  
Старши специалист "Общинска собственост и инвестиции"   Валентина Колева 222  
Старши специалист "Общинска собственост"   Йорданка Донева 222  
Главен експерт "Водоснабдителна, хидро-, електро-  и съобщителна инфраструктура"  

Добринка Петрова

233

 

Дирекция “Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика”  
Директор   Ели Петрова 221  
Отдел “Хуманитарни дейности”  
Началник отдел   Наташа Венева 231 601048
Главен експерт    Марияна Станева 214  
Главен експерт    Сеза Шериф 214  
Отдел „Социални услуги”  

Началник отдел "Социални услуги"

 

  Пепа Кирчева 225  
Социални работници  

Димитричка Диамандиева

Димитричка Петкова

Мирка Георгиева

 

225

 

 

 

 

Отдел „Европейски проекти, програми и икономическа политика”


 
Началник отдел   Стоянка Иванова 231 600537
Главен експерт  "Европроекти, програми и икономическо развитие"   Еда Юсуф 227 600537
Главен експерт "Еврофондове и управление на проекти"  

Детелина Иванова

227  
Главен експерт "Еврофондове, разработване и управление на проекти"   Гюлхан Вейсел 227 600537
Главен експерт „Селско стопанство, туризъм, търговия и услуги”   Антония Илиева 216  
Младши експерт "Европейски проекти и програми, икономическо развитие и анализ"   Светла Колева 227  
Общински съвет        
Председател    д-р Ердинч Хаджиев 103 603119
Главен експерт по осигуряване работата на ОбС   Женя Александрова 101 603124
Младши експерт по осигуряване работата на ОбС   Виляна Тончева 101 603124

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 367 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -40 [src] => files/info_pages/Telefonenukazatel2014.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 147456 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 2044 [lid] => bg [title] => ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ на кметствата и населените места с кметски наместник в община Добричка [description] => [relation_id] => 283 [ord] => -40 [src] => files/info_pages/Telefonenukazatel2017.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 144896 [date] => 0000-00-00 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  13° C
  предимно облачно
 • Победа
  13° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  13° C
  облачно
 • Овчарово
  13° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  13° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре