Анна Чавдарова Цонева - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атанас Петров Атанасов - кмет с.Карапелит

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атанас Димитров Пенев - кмет с.Плачидол

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Атти Рашид Мустафа - кмет с. Воднянци

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Берол Ахмед Али - кмет с.Фелдфебел Дянково 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Венцислав Иванов Недков - кмет с.Стожер

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Галин Първанов Иванов - кмет с.Победа

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ганка Александрова Стоянова - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ганчо Василев Ганчев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Георгиев Василев - кмет с.Житница 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Георги Стоянов Георгиев - кмет с.Ведрина

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Гюлер Анисова Юнусова - кмет с.Ломница 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Даниела Атанасова Йорданова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Джевдет Мустафа Мехмед - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Джемайдин Сали Белбер - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Николов Димитров - кмет с.Бранище 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Стоилов Димитров - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Димитър Василев Чернев - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Донко Георгиев Марев - общински съветник

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Живко Христов Желев - кмет с.Паскалево 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Николов Вълев - кмет с.Овчарово 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Марев Георгиев - кмет с.Черна 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Желязков Иванов - кмет с.Ловчанци 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Иван Илиев Стоянов - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ивелин Енчев Ковачев - кмет с.Лясково 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Лиляна Георгиева Иванова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Маргарита Добрева Стоянова - кмет с.Царевец 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Марин Георгиев Хаджийски - кмет с.Стефаново 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Митко Стоянов Желязков - кмет с.Одърци 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мюзефер Алис Асан - кмет с.Божурово 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Мюстеджеб Акиф Асан - кмет с.Алцек 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Нуртен Назимова Асан - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Осман Ибрям Осман - кмет с.Бенковски 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Паун Енев Станчев - кмет с.Дончево 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пепа Петрова Вълчева - кмет с.Козлодуйци  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петко Иванов Игнатов - общински съветник  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петко Йорданов Петков - кмет на община Добричка 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петранка Антонова Георгиева - кмет с.Смолница 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Желев Иванов - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Иванов Петров - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Петър Стефанов Петров - председател на общински съвет 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Пламен Недев Петров - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Ремзи Февзи Кямил - кмет с.Енево 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Руска Недялкова Симеонова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Севнур Хайредин Ибрям - кмет с.Подслон 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Славка Иванова Петрова - общински съветник 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Стелиян Георгиев Маринов - общински съветник  

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Христо Иванов Бъчваров - кмет с.Батово 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

 

Ярослава Желязкова Василева - общински съветник

 

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

Декларация по чл.12, т.4

предишна
 • Стожер
  30° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  30° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  32° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  30° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  30° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре