КМЕТ

Соня Георгиева - кмет
Ел.поща: kmet@dobrichka.bg

Атанас Дучев - заместник-кмет „Финансово-стопански дейности"
Ел.поща: a_duchev@dobrichka.bg

инж.Румяна Иванова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика"
Ел.поща: r_ivanova@dobrichka.bg

Иван Пейчев -заместник-кмет "Устройство на територията, строителство, общинска собственост, приватизация, опазване на околната среда"
Ел.поща: i_peichev@dobrichka.bg 

предишна
 • Стожер
  28° C
  предимно ясно
 • Победа
  28° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  27° C
  облачно
 • Овчарово
  28° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  28° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре