СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА  ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, ГР..ДОБРИЧ
МАНДАТ 2019 - 2023Г.

Д-р ЕРДИНЧ ХАДЖИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС

ел.поща: obshtinskisavet@dobrichka.bg

 

СЪСТАВ НА ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

КОАЛИЦИЯ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1. ВЕСЕЛИНА ВАСИЛЕВА  

2. ПЕТКО ИГНАТОВ

3. Д-Р ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА

4. ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

5. ТЕОДОРА ВАСИЛЕВА

6. ДОНКО МАРЕВ

7. ГЕОРГИ ДРАГНЕВ

8. ТЕОДОРА ИВАНОВА

ПП ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ

9. Д-Р ЕРДИНЧ ХАДЖИЕВ

10. ПЛАМЕН ПЕТРОВ

11. ИЛДЪЗ ЮНУС

12. ДЖЕВДЕТ МЕХМЕД

13. ИКБАЛ МАРИЯНОВ

14. АСИБЕ ЗИЯ

15. СИБЕЛ ОСМАН

16. ДЕНИС ФАИК

МЕСТНА КОАЛИЦИЯ ГЕРБ ( ЗНС)

17. ДИКО ИВАНОВ

18. ИНЖ. ПЛАМЕН СТАНЧЕВ

19. ГИНКА ХРИСТОВА

20. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

21. ДИМИТЪР ЧЕРНЕВ

 

СЪСТАВ И РЪКОВОДСТВО НА ПК ПРИ ДОБРИЧКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

  І.ПК по финанси и бюджет, икономическа и инвестиционна политика, евроинтеграция и международно сътрудничество

1. Донко Марев – председател

2. Гинка  Христова – зам.-председател

3. Георги  Драгнев – секретар

4. Теодора  Василева – член

5. д-р Ердинч Хаджиев – член

6. Асибе  Зия – член

7. Денис  Фаик- член

ІІ. ПК по образование, здравеопазване, трудова заетост и социални дейности

1. Веселина  Василева – председател

2. Димитър  Димитров – зам.-председател

3. д-р Даниела  Йорданова– секретар

4. Георги  Драгнев – член

5. Илдъз  Юнус – член

6. Сибел  Осман – член

7. Джевдет  Мехмед - член

ІІІ. ПК по култура, младежки дейности, вероизповедания, спорт и туризъм

1. Гинка  Христова – председател

2. д-р Даниела  Йорданова – зам.-председател

3.Йордан  Йорданов – секретар

4. Димитър  Чернев – член

5. Теодора  Иванова – член

6. Илдъз  Юнус – член

7. Асибе  Зия - член

ІV.ПК по местно самоуправление, обществен ред, сигурност и законност

1. Димитър  Чернев – председател

2. Йордан  Йорданов– зам.-председател

3. Теодора  Иванова– секретар

4. инж. Пламен  Станчев – член

5. Икбал  Мариянов – член

6. Джевдет  Мехмед – член

7. Веселина  Василева - член

V.ПК по общинскасобственост, устройство на територията и строителство

1. Петко Игнатов – председател

2. инж. Пламен  Станчев – зам.-председател

3. Георги  Драгнев – секретар

4. Теодора  Василева – член

5. Димитър Чернев – член

6. Пламен  Петров – член

7. д-р Ердинч  Хаджиев - член

VІ. ПК по земеделие, екология, услуги и транспорт

1. Йордан  Йорданов – председател

2. Димитър  Димитров – зам.-председател

3. Донко  Марев – секретар

4. Гинка Христова – член

5. Пламен  Петров – член

6. Икбал  Мариянов – член

7. Денис Фаик - член

VІІ.ПК по чл.72 , ал.1, т.3 от ЗПКОНПИ при Добрички общински съвет

1. Теодора  Василева – председател

2. инж. Пламен  Станчев – зам.-председател

3. Петко  Игнатов – секретар

4. Сибел  Осман – член

5. Пламен  Петров – член

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре