Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към общинската администрация при административното обслужване и необходимостта от подобряване на бизнес средата налагат преосмисляне на политиката в тази област. Общинската администрация не функционира заради гражданите и като осигурява качествено обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти, отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите целят:

 • Общинската администрация да подобри достъпа до административните услуги и да повишава качеството им;
 • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за административните услуги, необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
 • Да предостави на гражданите професионална консултация за документите, с които осигурява изпълнението на всяка административна услуга;
 • Да въведе механизми за надеждна обратна връзка с клиента;
 • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
 • Да проучи и публикува оценките за удовлетвореност на клиентите;

Попълнените анкетни карти може да изпращате на електронните адреси, посочени в тях.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

АНКЕТНА КАРТА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вие сте?1. Приемлив ли е периодът, за който ще бъде извършена услугата?2. Беше ли Ви предоставена услугата по справедлив и компетентен начин?3. При възникване на въпрос или неяснота беше ли ви разяснено какво да правите?4. Беше ли услугата предоставена без грешка?5. Удовлетворени ли сте от организацията на услугите и качеството на обслужване?6. Писмената и устната реч беше ли разбираема за вас /например без сложни термини и думи/?7. Удобно ли е за вас работното време на администрацията?8. Възползвате ли се от електронните услуги на общината?9. Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?10. Достатъчно бързо и компетентно ли бяхте обслужен(а)?


предишна
 • Стожер
  6° C
  мъгла
 • Победа
  6° C
  мъгла
 • Карапелит
  7° C
  лека мъгла
 • Овчарово
  6° C
  мъгла
 • Ведрина
  6° C
  мъгла
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре