Обществените нагласи и очаквания на гражданите и бизнеса към общинската администрация при административното обслужване и необходимостта от подобряване на бизнес средата налагат преосмисляне на политиката в тази област. Общинската администрация не функционира заради гражданите и като осигурява качествено обслужване чрез спазване на нормативно определените стандарти, отстранявайки максимално условията за корупция. Базирайки се на добрите европейски практики, администрацията следва да поставя като ключов момент в действията си удовлетвореността на потребителя на услугата.

Действията за измерване удовлетвореността на потребителите целят:

 • Общинската администрация да подобри достъпа до административните услуги и да повишава качеството им;
 • Да улесни гражданите и юридическите лица при получаването на информация за административните услуги, необходимите заявления по образец и регламентираните срокове;
 • Да предостави на гражданите професионална консултация за документите, с които осигурява изпълнението на всяка административна услуга;
 • Да въведе механизми за надеждна обратна връзка с клиента;
 • Да повиши качеството на крайния продукт на видовете административни услуги;
 • Да проучи и публикува оценките за удовлетвореност на клиентите;

Попълнените анкетни карти може да изпращате на електронните адреси, посочени в тях.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

АНКЕТНА КАРТА
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Вие сте?1. Приемлив ли е периодът, за който ще бъде извършена услугата?2. Беше ли Ви предоставена услугата по справедлив и компетентен начин?3. При възникване на въпрос или неяснота беше ли ви разяснено какво да правите?4. Беше ли услугата предоставена без грешка?5. Удовлетворени ли сте от организацията на услугите и качеството на обслужване?6. Писмената и устната реч беше ли разбираема за вас /например без сложни термини и думи/?7. Удобно ли е за вас работното време на администрацията?8. Възползвате ли се от електронните услуги на общината?9. Смятате ли, че в общинската администрация съществува корупция?10. Достатъчно бързо и компетентно ли бяхте обслужен(а)?


предишна
 • Стожер
  22° C
  ясно небе
 • Победа
  22° C
  ясно небе
 • Карапелит
  24° C
  ясно небе
 • Овчарово
  22° C
  ясно небе
 • Ведрина
  22° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре