Правно основание: Закон за достъп до обществена информация

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕД ЗА ДОСТЪП ДО ПУБЛИЧНИТЕ РЕГИСТРИ, КОИТО ПОДДЪРЖА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОВТОРНО ПОЛЗВАНЕ 

ОПИСАНИЕ НА РЕГИСТРИТЕ И БАЗИТЕ ДАННИ ПОДЪРЖАНИ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА

СПИСЪК НА КАТЕГОРИИТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩА НА ПУБЛИКУВАНЕ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА СФЕРАТА НА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА

 


Заявления за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден  от 8.00 до 17.00 часа без прекъсване в "Центъра за услуги и информация" на Община Добричка, ул. Независимост 20, тел.: 058/600 889, вътр.105, 058/600 180.

Готова бланка на заявлението може да получите в Центъра за услуги и информация, да изтеглите от  ТУК или да попълните онлайн формуляр.

ВАЖНО: Ако в заявлението не се съдържат данни за трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя, описание на исканата информация, предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, адреса за кореспонденция със заявителя, то се оставя без разглеждане.

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на МФ от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:
1. дискета - един брой - 0,50 лв.;
2. CD - един брой - 0,50 лв.;
3. DVD - един брой - 0,60 лв.;
4. разпечатване - една страница (А4) - 0,12 лв.;
5. ксерокопие - една страница (А4) - 0,09 лв.;
6. факс - една страница (А4) - 0,60 лв.;
7. видеокасета - един брой - 3,25 лв.;
8. аудиокасета - един брой - 1,15 лв.;
9. писмена справка - една страница (А4) - 1,59 лв.
Посочените стойности не включват ДДС.За допълнителна информация:

Фондация "Програма достъп до информация"

Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация"

Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа

Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители

Как да получим достъп до информация за околната среда?

Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 година

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2014 г.- 31.12.2014 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2015 г.- 31.12.2015 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2017 г.- 31.12.2017 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2018 г.-31.12.2018 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.

Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.

Доклад за постъпили и обработени заявления за достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2022г.- 31.12.2022г.

Описание на информационните масиви и ресурси

Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 710 [lid] => bg [title] => Закон за достъп до обществена информация [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/Zakon-Doi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 1670904 [date] => 0000-00-00 ) [1] => Array ( [id] => 711 [lid] => bg [title] => ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ДОБРИЧКА [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/dostap1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 567707 [date] => 0000-00-00 ) [2] => Array ( [id] => 712 [lid] => bg [title] => ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 на МФ от 29.11.2011 г. [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/zapoved_zmf1472_29_11_2011_zdoi.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 50693 [date] => 0000-00-00 ) [3] => Array ( [id] => 713 [lid] => bg [title] => Четвъртото преработено издание на наръчника на ПДИ за граждани „Как да получим достъп до информация [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/PDI_za_gragdani.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 7819735 [date] => 0000-00-00 ) [4] => Array ( [id] => 714 [lid] => bg [title] => Достъп до официални документи - наръчник на Съвета на Европа [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/coe-guide.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 240072 [date] => 0000-00-00 ) [5] => Array ( [id] => 715 [lid] => bg [title] => Свобода на информацията - Наръчник за държавни служители [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/foi_manual_bg.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 946952 [date] => 0000-00-00 ) [6] => Array ( [id] => 716 [lid] => bg [title] => Как да получим достъп до информация за околната среда? [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/env_handbook.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 284835 [date] => 0000-00-00 ) [7] => Array ( [id] => 717 [lid] => bg [title] => Годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация за 2011 година. [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/Otchet_20111.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 156672 [date] => 0000-00-00 ) [8] => Array ( [id] => 718 [lid] => bg [title] => Доклад за постъпилите и обработени заявления за Достъп до обществена информация (ДОИ) за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г. [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/Doklad_za_postypilite_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 1 [size] => 316279 [date] => 0000-00-00 ) [9] => Array ( [id] => 2499 [lid] => bg [title] => Заявление по образец [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/Zaqwlenie_DOI.doc [type] => doc [hidden] => 1 [size] => 42496 [date] => ) [10] => Array ( [id] => 3253 [lid] => bg [title] => Заявление по образец [description] => [relation_id] => 524 [ord] => -107 [src] => files/info_pages/_2019.doc [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 50688 [date] => 24.01.2019 ) ) 1

Достъп до обществена информация

ДО ОБЩИНА ДОБРИЧКА, ГРАД ДОБРИЧ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ


НА ОСНОВАНИЕ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТЕНА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ ДА МИ БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:


ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧА ИСКАНАТА ОТ МЕН ИНФОРМАЦИЯ В СЛЕДНАТА ФОРМА:
предишна
 • Стожер
  5° C
  облачно
 • Победа
  5° C
  облачно
 • Карапелит
  5° C
  облачно
 • Овчарово
  5° C
  облачно
 • Ведрина
  5° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре