Нормативно основание:

 • Чл.40.ал1 т.2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане   

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Молба по образец;
 • Копие на решение на ТЕЛК;
 • Лична карта.

Място за извършване на социалната услуга (общински център/кметство/населено място с кметски наместник): общински център

Срок за извършване на услугата:

Такса/цена за извършване на услугата: На основание чл.24 от Наредба № 8 за определяне на местните такси и цени на услуги, Раздел ІІІ

предишна
 • Стожер
  19° C
  ясно небе
 • Победа
  19° C
  ясно небе
 • Карапелит
  19° C
  ясно небе
 • Овчарово
  19° C
  ясно небе
 • Ведрина
  19° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре