• касово – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 105.
 • пос терминал – на касата на отдел „Местни данъци и такси” към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107.
 • на касите във всяко кметство или кметско наместничество на територията на община Добричка
 • на касите на EasyPay в цялата страна
 • на касите на FastPay в цялата страна
 • на касите на „Български пощи“ ЕАД в цялата страна
 • безкасово- с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка:

IBAN сметка - BG 22 SOMB91308410020144

Банков код - SOMBBGSF

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД – клон Добрич

Код за вид плащане:

44 14 00 – Патентен данък

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти

44 23 00 - Данък върху превозните средства

44 24 00 - Такса за битови отпадъци

44 25 00 - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

44 28 12 – Туристически данък

 • по интернет – чрез системата Ипей/ePay/, на интернет страница www.ePay.bg 

 

Справки могат да се правят на място в отдел МДТ към Община Добричка на адрес: гр.Добрич, ул. „Независимост” №20, ет.1, стая 107., телефон: 058/600889, вътрешни 107, 121, 217 и на интернет страницата на общината с адрес: www.dobrichka.bg.

предишна
 • Стожер
  1° C
  облачно
 • Победа
  1° C
  облачно
 • Карапелит
  1° C
  облачно
 • Овчарово
  1° C
  облачно
 • Ведрина
  1° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре