Списък на маршрутите за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 31.10.2015 г.

Община Добричка осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да направи справка в избирателния списък по единен граждански номер на безплатен телефонен номер 0800 12 960

Справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване на изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г. чрез сайта на Главна дирекция ГРАО http://www.grao.bg/elections/?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Списък на маршрутите за пилотиране на изборните материали и членове на СИК на 24.10.2015 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г.

Списък на заличените лица от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ относно провеждане на обучение  на секционните избирателни комисии(СИК) на  19.10.2015 г. във връзка с предстоящите избори за общински съветници, кметове и национален референдум

Информационен лист за национален референдум

Места определени за поставяне на агитационни материалипо населените местана община Добричка от политическите партии, във връзка с произвеждането на избори за общински съветници, кметове и Национален референдум на 25.10.2015 г.

 
График за провеждане на предизборни събрания в населените места на община Добричка от политическите партии, във връзка с произвеждането на  избори за общински съветници, кметове и Национален референдум на 25.10.2015 г.
 
Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали
 
Избирателни списъци за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.
 
Избирателни списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 
Покана до партиите и коалициите за провеждане на консултации за определяне на състава и броя на членовете на Секционните избирателни комисии за местни избори 2015 г.
 
Места за обявяване на избирателните списъци по избирателните секции
 
Решение №1670-МИ/НР София, 01.09.2015 г.ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Добричка, област Добрич, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 
Решение №1632-МИ София, 31.08.2015 г.ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 
Решение №1549-МИ София, 27.08.2015 г.ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.
 
Решение №1546-МИ/НР София, 27.08.2015 г.ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК и СИК/ПСИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г.
 
Образуване на избирателни секции
 
Решение №1531-НР София, 20.08.2015 г.ОТНОСНО: приемане на хронограма за националния референдум на 25 октомври 2015 г.
 
Покана до партиите и коалициите за провеждане на консултации за определяне на състава и броя на членовете на Общинската избирателна комисия за местни избори 2015 г.
 
Решение №1516-МИ София, 11.08.2015 г. - ОТНОСНО: приемане на хронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

СПИСЪК на населените места в община Добричка, които придобиват статут на кметство по силата на §17, ал. 1 от ПЗР на ИК и в които ще се  произведат  избори за кмет на кметство

Решение №1497-МИ София, 25.06.2015 г. - Относно:утвърждаване на образци на указателни табели и табла за ОИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на избори за общински съветници и кметове

Решение №1496-МИ София, 23.06.2015 г. - Относно:определяне на вида, цвета и размера на торбите, в които се поставят за съхранение изборните книжа и материали, и вида и размера на кутиите за поставяне на отрязъците с номерата на бюлетините при гласуването за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове

Решение №1492-МИ София, 09.06.2015 г. - Относно:Методика за определяне съставите на ОИК 

Решение №1483-МИ София, 19.05.2015 г. - Относно:определяне на населените места, в които се произвеждат избори за кметове на кметства, създадени по силата на закона 

предишна
 • Стожер
  22° C
  разкъсана облачност
 • Победа
  22° C
  разкъсана облачност
 • Карапелит
  23° C
  разкъсана облачност
 • Овчарово
  22° C
  разкъсана облачност
 • Ведрина
  22° C
  разкъсана облачност
следваща
#
#
Нагоре