Прикачени файлове

Array ( [0] => Array ( [id] => 7395 [lid] => bg [title] => 2. Избор на състав и ръководства на Постоянните комисии към Добрички общински съвет, град Добрич Внася: Георги Коев Председател на ДОбС [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/t_110.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 199849 [date] => 20.11.2023 ) [1] => Array ( [id] => 7404 [lid] => bg [title] => 1.Докладна записка относно: Осигуряване на временен безлихвен заем от бюджета на община Добричка за 2023 год. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/118.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 184666 [date] => 23.11.2023 ) [2] => Array ( [id] => 7405 [lid] => bg [title] => 2.Докладна записка относно: Промяна в програмата за капиталови разходи по бюджета на община Добричка за 2023 г. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/212.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 203087 [date] => 23.11.2023 ) [3] => Array ( [id] => 7406 [lid] => bg [title] => 3.Докладна записка относно: Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Добричка и кметовете на кметства в община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/37.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 282092 [date] => 23.11.2023 ) [4] => Array ( [id] => 7407 [lid] => bg [title] => 4.Предложение относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници от Добрички общинския съвет, град Добрич Внася: Георги Коев Председател Добрички общински съвет [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/44.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 97625 [date] => 23.11.2023 ) [5] => Array ( [id] => 7408 [lid] => bg [title] => 5.Молби на граждани Внася: Георги Коев Председател Добрички общински съвет [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/5_Molbi.docx [type] => doc [hidden] => 0 [size] => 0 [date] => 23.11.2023 ) [6] => Array ( [id] => 7409 [lid] => bg [title] => 6.Предложение относно: Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Внася: Георги Коев Председател Добрички общински съвет [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/65.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 193800 [date] => 23.11.2023 ) [7] => Array ( [id] => 7410 [lid] => bg [title] => 7.Предложение относно: Вземане на решение за членство в Национална асоциация на председатели на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) Внася: Георги Коев Председател Добрички общински съвет [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/75.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 192511 [date] => 23.11.2023 ) [8] => Array ( [id] => 7411 [lid] => bg [title] => 8.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Стефаново, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/8_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 238395 [date] => 23.11.2023 ) [9] => Array ( [id] => 7412 [lid] => bg [title] => 9.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Житница, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/9_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 236855 [date] => 23.11.2023 ) [10] => Array ( [id] => 7413 [lid] => bg [title] => 10.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с. Енево, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/10_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 245246 [date] => 23.11.2023 ) [11] => Array ( [id] => 7414 [lid] => bg [title] => 11.Докладна записка относно: Безвъзмездно учредяване /отстъпване/ право на строеж за построяване на православен молитвен дом /параклис/ върху имот - общинска собственост в с. Одърци, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/11_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 205225 [date] => 23.11.2023 ) [12] => Array ( [id] => 7415 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/12_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 308070 [date] => 23.11.2023 ) [13] => Array ( [id] => 7416 [lid] => bg [title] => 13.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с.Стожер, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/13_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 231802 [date] => 23.11.2023 ) [14] => Array ( [id] => 7417 [lid] => bg [title] => 14.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост и продажба на имот - частна общинска собственост, по плана на с.Ведрина, община Добричка Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/14_.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 233228 [date] => 23.11.2023 ) [15] => Array ( [id] => 7418 [lid] => bg [title] => [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/15_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 237114 [date] => 23.11.2023 ) [16] => Array ( [id] => 7419 [lid] => bg [title] => 16.Докладна записка относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с общинско имущество и прекратяване на съсобственост в имот по плана на с.Малка Смолница, община Добричка. Внася: Соня Георгиева Кмет на община Добричка [description] => [relation_id] => 621 [ord] => -122 [src] => files/info_pages/16_1.pdf [type] => pdf [hidden] => 0 [size] => 236816 [date] => 23.11.2023 ) ) 1
предишна
 • Стожер
  14° C
  предимно облачно
 • Победа
  14° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  14° C
  слаб дъжд
 • Овчарово
  14° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  14° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре