Нормативно основание: Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 8.09.1976 г. във Виена - чл. 1; чл. 8

Необходими документи за извършване на услугата:

 

 • Заявление/ по образец/
 • Документ за самоличност / на титуляра, на родител / настойник,попечител за малолетни и непълнолетни лица//;
 • Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;
 • Съдебно удостоверение
 • Постъпило по служебен път искане/ без т.1,т.2,т.3 и т.4/                                                                        

Място за извършване на АУ : Общински център

Срок за извършване на услугата:  3 дни/ 1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв./ 5 лв.

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  24° C
  ясно небе
 • Победа
  24° C
  ясно небе
 • Карапелит
  23° C
  ясно небе
 • Овчарово
  24° C
  ясно небе
 • Ведрина
  24° C
  ясно небе
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре