Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Съобщение за смърт от медицинско лице.
 • Документ за самоличност на приносителя /пряк наследник/.
 • Документ за самоличност на починалото лице.
 • Нотариално заверено пълномощно при поискване от друго лице;

Място за извършване на АУ : кметство, по населените места

Срок за извършване на услугата:  веднага

Такса/цена за извършване на услугата: безплатно

предишна
 • Стожер
  18° C
  предимно ясно
 • Победа
  18° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  18° C
  ясно небе
 • Овчарово
  18° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  18° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре