Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1

Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 3

Необходими документи за извършване на услугата:

 • Заявление по образец;
 • Документ за самоличност;
 • Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на ГПК и НПК

Място за извършване на АУ : общински център

Срок за извършване на услугата:  3 дни /1 ден

Такса/цена за извършване на услугата: 3 лв. / 5 лв.

Прикачени файлове

предишна
 • Стожер
  17° C
  предимно ясно
 • Победа
  17° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  17° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  17° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  17° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г.за ГРАЖДАНИ

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за НПО

Проучване за целите на развитието на община Добричка след 2020 г. за ФИРМИ

Нагоре