ОБЯВА за провеждане на общо събрание за определяне местоположението и площите на мерите и пасищата - публична общинска собственост

26.09.2013  

О  Б  Я  В  А

 

            На основание Заповед №  933 / 24. 09. 2013 г. на Кмета на община Добричка, на 18. 10. 2013 година от 17. 00 часа се свиква общо събрание по реда на Глава четвърта от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, във всички населени места от общината.

            Целта на общото събрание е да се определят местоположението и площите на мерите и пасищата - публична общинска собственост, които ще се предоставят на земеделските стопани или техните сдружения регистрирани като юридически лица, за общо и за индивидуално ползване.

            Общите събрания, ще се проведат в сградите на съответните кметства /кметски наместничества /.

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  20° C
  ясно небе
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре