Национална кампания „Да изчистим България за един ден“

23.04.2014  

Община Добричка и тази година ще се включи в стартиралата  Национална кампания „Да изчистим България за един ден" с реализирането на планираните разнообразни инициативи.

                Със заповед № 158/17.03.2014 г. дните от 18.03.2014 г. до 06.05.2014 г. се обявиха за дни за пролетно почистване, хигиенизиране, озеленяване и благоустрояване на населените места. Особено място в заповедта се обърна на инициативите които ще се извършат от населението на 26.04.2014 г. След обобщаване на постъпилата информация се получиха следните  резултати:

 • - В кампанията ще се включат живущи от 68 бр. населени места;
 • - 1817 човека са заявили участие в инициативите;
 • - За всички които са заявили участие в инициативата са осигурени чували и ръкавици;
 • - На 26.04.2014г. ще се извърши сметосъбиране и сметозвозване на битови отпадъци от населени места на общината на депо за битови отпадъци до с. Богдан от общинския специализиран автомобил.
 • - На 25.04.2014г. следобяд ще се ангажират учениците от 20бр. основни училища като ще се извърши основно: почистване от битови отпадъци училищните дворове и прилежащите им площи; почистване на улиците около училищата;
 • - В часа на класния ръководител всички ученици ще се запознаят със целите и инициативите на провеждащата се кампания.
 • - Подредени са информационни табла и кътове в училищата на тема-„За чиста България"
 • - Ръководството на ОУ „Хр. Ботев" с. Стожер планира на 26.04.2014 г. да се извърши:

-почистване на улиците и прилежащите площи към училищния двор;

-почистване на спортната площадка;

- за целта ще се ангажират 130 бр. ученици, 20 бр. учители и родители доброволци.

        В кампанията сме планирали инициативи за почистване на обществени места от битови и други отпадъци както следва:

                -  дворове в училища и детски градини                                                  - 53 бр.

                - паркове за отдих                                                                               -  5 бр.

                - гробищни паркове                                                                             - 57 бр.

                - районите около естествени чешми                                                       - 25 бр.

                -  улици в населени места                                                                     - 12 бр.

                - почистване и ликвидиране на микросметища                                       -   3 бр.

                -  районите около паметници                                                               -   3 бр.

                -  района в и около стадион                                                                 -   1 бр.

                - дерета(мостове)                                                                                -   1 бр  .

                - района на жп. спирка                                                                       -   1 бр.

предишна
 • Стожер
  28° C
  облачно
 • Победа
  28° C
  облачно
 • Карапелит
  29° C
  облачно
 • Овчарово
  28° C
  облачно
 • Ведрина
  28° C
  облачно
следваща
#
#
Нагоре