СЪОБЩЕНИЕ относно необходимостта за извършване на ОВОС

23.05.2014  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 23.05.2014 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец(сондаж за вода) в поземлен имот с индентификатор 53210.019003 в землището на с. Овчарово, община Добричка, област Добрич за използване в хранително-вкусовата промишленост и питейно-битови цели." Инвестиционното предложение е с Възложител „НЕДКО НЕДКОВ-ОВЧАРОВО" ЕООД, с. Овчарово.

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 23.05.2014 г. до 10.06.2014 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул."Независимост" №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

- Васко Георгиев -главен Експерт „Екология и опазване на околната среда" в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                        

предишна
 • Стожер
  18° C
  ясно небе
 • Победа
  18° C
  ясно небе
 • Карапелит
  18° C
  ясно небе
 • Овчарово
  18° C
  ясно небе
 • Ведрина
  18° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре