СЪОБЩЕНИЕ относно преценяване необходимостта от ОВОС

15.04.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

         На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 16.04.2015 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Стациониране на инсталация за изваряване на етерични масла“, в ПИ с идентификатор № 56695.501.570, с площ 1728 кв.м., урбанизирана територия, стопански двор по кадастралната карта на с. Плачи дол, община Добричка. Инвестиционното предложение е с Възложител „Етерия Комерс“ ЕООД с. Плачи дол, ул. „Втора“ № 19, представлявано от Петър Кирилов.

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 16.04.2015 г. до 05.05.2015 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич , ул.”Независимост” №20, етаж 2, стая 233, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

-Васко Георгиев –главен Експерт „Екология и опазване на околната среда” в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 233                         

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  21° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре