СЪОБЩЕНИЕ относно преценяване необходимостта от ОВОС

17.04.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

            На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 17.04.2015 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец с цел напояване на земеделски култури“, в ПИ с номера 065008 ( за изграждане на ТК и напояване), 065007,065009, 065010,065040, 065043, 065044 с обща площ 26,2 дка, намиращи се в местността „До селото” в землището на с. Стожер „ЕКАТТЕ 69300, община Добричка, обл. Добрич”. Инвестиционното предложение е с Възложител Щерко Щерев Агро ЕООД, управител – Щ. Щерев, обл. Добрич, община Добричка, 9350 с. Стожер, ул. „Еделвайс“.

 

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 17.04.2015 г. до 04.05.2015 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич, ул.”Независимост” №20, етаж 2, стая 224, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

-Венета Василева –ст. спец.  „Опазване и възстановяване на околната среда” в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 224

предишна
 • Стожер
  25° C
  предимно ясно
 • Победа
  25° C
  предимно ясно
 • Карапелит
  24° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  25° C
  предимно ясно
 • Ведрина
  25° C
  предимно ясно
следваща
#
#
Нагоре