СЪОБЩЕНИЕ относно преценяване необходимостта от ОВОС

22.04.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на Община Добричка

 

 

            На основание чл.6, ал. 9 от Наредба да условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда/ОВОС/ от 22.04.2015 г. е открит обществен достъп до информацията по приложение 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане на обор и отглеждане на 500 бр. телета“, в ПИ с номер 53210.21.206, с обща площ 104, 912 дка, намиращи се в землището на с. Овчарово, община Добричка, обл. Добрич. Инвестиционното предложение е с Възложител „Недко Недков - Овчарово” ЕООД.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 22.04.2015 г. до 08.05.2015 г. в:

            1.Сградата на Община Добричка, град Добрич, ул.”Независимост” №20, етаж 2, стая 224, от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа;

             

            За контакти, подаване на забележки, разяснение и възражения:

-Венета Василева –ст. спец.  „Опазване и възстановяване на околната среда” в община Добричка, тел.: 058/600 889, вътр. 224

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  21° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре