СЪОБЩЕНИЕ до населението на Община Добричка относно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване

30.04.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до населението на  Община Добричка

 

         За първа година община Добричка и фирма „ТрансинсТехнорециклираща Компания“ АД („ТТК“АД) организират кампания за разделно събиране на излязло от употреба електронно и електрическо оборудване(ИУЕЕО). Два пъти годишно населението на община Добричка ще може да предава излезли от употреба домакински електрически и електронни уреди, луминесцентни лампи.

         В сградите на кметствата на селата посочени по-долу ще бъдат поставени съдове за разделно събиране на малогабаритни електрически и електронни уреди(сeшоари, тостери, телефони и др.).

            За предаването на негодни електронни уреди (телевизори, компютри и др.), няма да се заплаща от „ТТК“АД.

         За едрогабаритни негодни за употреба електрически домакински уреди (хладилници, бойлери, готварски печки, фурни и др.), „ТТК“АД ще заплаща по тарифа.

         Всеки живущ от населените места от списъка, може да направи заявка в кметството за изнасяне на съответния по-едър уред. В определения ден по графика, фирмата със собствен транспорт ще обходи заявените адреси в селата и ще изземе негодните електрически и електронни уреди.

         При направена заявка от живущи за изнасяне на едрогабаритно електрическо и електронно оборудване от селата: Дебрене, Богдан, Драганово, Опанец, Одринци, Долина, Полк. Минково, Котленци, Полк. Свещарово, Бранище, Славеево, Одърци,  и при възможност фирмата може да посети селата на 13.05.2015 г. и да изземе уредите. За селата: Росеново, Сливенци, Ломница, Лясково, Пчелник, Алцек, Воднянци, Долина, Владимирово, Медово, Миладиновци, Смолница, Козлодуйци, при възможност фирмата може да ги посети на 14.05.2015 г. и да изземе уредите.

         Предаването на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване на лицензирана компания дава възможност за неговото почти пълно рециклиране и превръщането му в полезни суровини за индустрията.

Г Р А Ф И К

за разделно събиране на ИУЕЕО и ел. лампи в община Добричка

13.05.2015 г.

14.05.2015 г.

1

с. Стожер

с. Ловчанци

2

с. Дончево

с. Бенковски

3

с. Ведрина

с. Карапелит

4

Автостопанство община Добричка

с. Ф. Дянково

5

с. Победа

с. Житница

6

с. Плачи дол

с. Божурово

7

с. Стефаново

с. Овчарово

8

с. Батово

с. Паскалево

предишна
 • Стожер
  20° C
  ясно небе
 • Победа
  20° C
  ясно небе
 • Карапелит
  21° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  20° C
  ясно небе
 • Ведрина
  20° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре