СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на проект "Приеми ме 2015"

01.02.2016

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Уважаеми жители на община Добричка,

               Уведомяваме Ви, че  проект „И аз имам семейство“ приключи своята дейност на 31.12.2015 г.

               От 01.12. 2015 год. стартира нов проект „Приеми ме 2015“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.         с бюджетна линия BG05M90P001-2.003, който  ще има продължаваща и надграждаща роля.

             През месец декември 2015 год. се сформира екип за управление на проекта, състоящ  се от Администратор и Счетоводител.

             Екипът  проведе конкурсна процедура за избор на двама социални работници. След проведения конкурс, класираните на първите две места кандидати са назначени.

            Екипът по приемна грижа в община Добричка ще предоставя:

             -  информация за същността и развитието на приемната грижа;

             -набиране, подбор, оценка и обучение на нови кандидати за приемни родители;

             -информация и консултиране на кандидати и утвърдените приемни семейства;

             -оказване на подкрепа на утвърдените приемните родители при възникнали проблеми в процеса на предоставяне на услуга приемна грижа;

            - повишаване на родителския капацитет на приемните родители, чрез включване в групи за взаимна подкрепа и поддържане мотивацията на свободните приемни семейства. Споделяне на действащите приемни родители  за ползите от полагане на грижи за децата и трудностите, срещани в отглеждането;

           -провежда  поддържащи обучения с подбрани теми, съобразно потребностите на децата и приемните семейства.

          Желаещите да кандидатстват могат да подават заявления в община Добричка.

 

 

             За повече информация по проект „Приеми ме 2015“, както и за социалната услуга „Приемна грижа“, може да потърсите Екипа по приемна грижа към община Добричка:

 

Соня Георгиева – Администратор

Дияна Койчева – Счетоводител

Надежда Георгиева – Социален работник

Юлия Петрова – Социален работник

 

Телефони за контакти:

058 / 600 – 805

058 / 600 – 889 вътр. 133

предишна
 • Стожер
  6° C
  ясно небе
 • Победа
  6° C
  ясно небе
 • Карапелит
  6° C
  ясно небе
 • Овчарово
  6° C
  ясно небе
 • Ведрина
  6° C
  ясно небе
следваща
#
#
Нагоре