Община Добричка кандидатства с проекти по НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2016" на ТЕМА: "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ"

29.02.2016

МОСВ и ПУДООС отправи покана за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ "ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА - 2016" на ТЕМА: "ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ".

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2016 г.” е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременни тендинции в сферата на околната среда. С реализацията на дейностите по Националната кампания „За чиста околна среда 2016 г.” се цели постигане на резултати на територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистените площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения и др. Ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда у гражданите.

До 15 февруари своите проектни предложения са подали 5 детски градини и 3 училища, а до 26 февруари са подали 15 кметства и 2 кметски наместничества

Своето участие с доброволен труд са изявили от всяко населено място хора от различен етнос, пол, социално положение и възраст.

предишна
 • Стожер
  19° C
  предимно облачно
 • Победа
  19° C
  предимно облачно
 • Карапелит
  19° C
  предимно ясно
 • Овчарово
  19° C
  предимно облачно
 • Ведрина
  19° C
  предимно облачно
следваща
#
#
Нагоре